DHL Sereďmaratón

História pretekov siaha až do roku 2006, kedy štartoval na Slovensku 1.ročník týchto pretekov. S myšlienkou zorganizovať cyklistické preteky prišiel cyklistický nadšenec a zakladateľ cyklistického klubu ŠK Cyklo-Tour Sereď Dušan Holbík. Spolu s pár ďalšími priateľmi vytvorili organizačný tím a postupne začali oslovovať rôznych partnerov a naberať skúsenosti, ktoré sa snažili každým rokom vylepšovať. Trasu a profil pretekov menili každým rokom, aby viac vyhovovala raz vyznávačom kopcov a raz rovín. Ikeď boli začiatky ťažké, postupne si získavali svojich priaznivcov.

Vzhľadom k tomu, že cyklistika každým rokom napreduje po celom svete a stáva sa čoraz obľúbenejším športom všetkých vekových kategórii je potrebné, aby v tomto trende pokračoval aj Sereďmaratón. Za posledné roky je príprava čoraz detailnejšia a začína takmer na ďalší deň po pretekoch. Technológie, servis, bezpečnosť a služby pre pretekárov každým rokom organizačný tím neustále inovuje. Trasa pretekov zostáva naďalej rovnaká s dĺžkou 116 km a obsahuje ako roviny, tak aj kopce. Pretekári prechádzajú 2 krajmi, 5 okresmi, prechádza sa 23 obcami a 2 mestami. Hlavným organizátorom pretekov je aj naďalej cyklistický klub ŠK Cyklo-Tour Sereď s podporou mesta Sereď a rôznych slovenských a zahraničných partnerov. Celá trať je zabezpečená dobrovoľníkmi, motorkármi, príslušníkmi štátnej a mestskej polície. Preteky sú zaradené v kalendári UCI čo im pridáva tiež na prestíži. Na štart sa okrem Slovákov postavili pretekári aj z daľších krajín ako sú Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Rusko, Anglicko, Rumunsko a Slovinsko.Aj napriek tomu, že zakladateľ týchto pretekov Dušan nás navždy opustil (v roku 2018) v našich srdciach zostane naďalej. V tejto tradícii chce klub pokračovať naďalej a my chceme byť toho súčasťou.

Zaujímavosť: konateľ spoločnosti Elektromonáže Mládek s.r.o. – Ing. Milan Mládek je sám hrdým členom klubu ŠK Cyklo Tour Sereď :-) a vždy dupe do toho naplno, tak ako aj do svojej práce!