Pionier Cross Slovensko v Dražovciach

Naša spoločnosť bola hrdým sponzorom Pioner Cross Slovensko, ktorého jedno z podujatí konalo v prímestskej časti Drážovce. Podujatie sa uskutočňovalo na futbalovom ihrisku v Dražovciach. Pretek bol ochudobnený o kategóriu pitbike. Vzhľadom na to, že ihrisko by utrpelo pod ich výkonnejšími motocyklami, bolo rozhodnutie organizátorov pochopiteľné. Napriek tomuto rozhodnutiu sa podujatia zúčastnilo množstvo pretekárov, ktorí predvádzali skvelé výkony vo všetkých kategóriách. Veľmi obľúbenými sa stávajú aj detské kategórie. Umožňujú štartovať začiatočníkom bez skúseností. Tento typ pretekov je najvhodnejší pre začiatky v motokrose, deti získavajú techniku, fyzičku, motiváciu a skúsenosti.